Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα τέτοια, επεξεργάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν έναν επισκέπτη μπορεί να επεξεργαστούν ή να μεταδοθούν εντός της Sundrax Electronics για σκοπούς που σχετίζονται με την απάντηση σε ερωτήματα, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και τη συλλογή στατιστικών. Τα προσωπικά δεδομένα δεν επεξεργάζονται ή μεταδίδονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του σχετικού ατόμου, εκτός αν η Sundrax είναι υποχρεωμένη να το πράξει βάσει υποχρεωτικών νομικών προϋποθέσεων.

Δεδομένου ότι τα δεδομένα δεν κρυπτογραφούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα παρέμβασης και πιθανής τροποποίησης των μεταδιδομένων δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, ζητείται από τους χρήστες να αποφεύγουν τη μετάδοση εμπιστευτικών δεδομένων στη Sundrax μέσω του ιστότοπου.

Η Sundrax Electronics διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή.